Το τμήμα Μελετών Φέροντα Οργανισμού περιέχει εγγυήσεις για την ευστάθεια, αντοχή και λειτουργικότητα των κατασκευών από οποιοδήποτε υλικό όπως:
χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο, τούβλα, λιθοδομές και σύμμεικτες κατασκευές.
Με προγράμματα διεθνώς αναγνωρισμένα, οι φορείς εξομειώνονται, επιλύονται και διαστασιολογούνται με εξονυχιστικούς ελέγχους.
Εφαρμόζονται “ευλαβικά” όλες οι αρχές, ακόμα και οι συστάσεις που επιβάλλονται και υποδεικνύονται από τους σύγχρονους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Έτσι εξασφαλίζουμε μεταξύ άλλων:
– Αντισεισμικότητα
– Τέλεια προσχεδιασμένη κατασκευη
– Προμετρημένο κόστος κατασκευής προκειμένου ο πελάτης να γνωρίζει προκαταβολικά το κόστος της κατασκευής ανά φάσεις έργου.