ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συγκρότημα 2 παραδοσιακών κατοικιών, Περιοχή Μαραθώνα

 

Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία, Περιοχή Άνω Σούλι

 

Παραδοσιακή Πέτρινη κατοικία υπό κατασκευή, προσθήκη κατ´επέκταση & τροποποίηση υφιστάμενου κτίσματος. Περιοχή Άνω Σούλι, Δήμος Μαραθώνα

 

Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με εσωτερικό κήπο. Περιοχή Άνω Σούλι, Μαραθώνα

 

Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με εσωτερικό κήπο. Περιοχή Άνω Σούλι, Μαραθώνα

 

Αναπαλαίωση πέτρινης κατοικίας

 


Ανακατασκευή υφιστάμενης παλαιής πέτρινης οικίας

Περιοχή: Καλάβρυτα, Αχαΐας
Έτος εργασιών: 2019
Είδος Εργασιών: Ενίσχυση κτιρίου, αναδιαρρυθμίσεις, μονώσεις, αλλαγή στέγης, αρμολόγημα πέτρας, και λοιπές εργασίες.
Χρόνος αποπεράτωσης όλου του κελύφους: 3 μήνες

Πριν

 

Εκσκαφές για τοιχείο αντιστήριξης και μονώσεις

 

Καθαιρέσεις παλιάς στέγης

 

Καθαιρέσεις παλιάς τοιχοποιίας και στέγης

 

Σκελετός νέας Στέγης

 

Οικία υπό κατασκευή

 

Μετά