Ανακατασκευή υφιστάμενης παλαιής πέτρινης οικίας

Περιοχή: Καλάβρυτα, Αχαΐας
Έτος εργασιών: 2019
Είδος Εργασιών: Ενίσχυση κτιρίου, αναδιαρρυθμίσεις, μονώσεις, αλλαγή στέγης, αρμολόγημα πέτρας, και λοιπές εργασίες.
Χρόνος αποπεράτωσης όλου του κελύφους: 3 μήνες

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Πριν

Εκσκαφές για τοιχείο αντιστήριξης και μονώσεις

Καθαιρέσεις παλιάς στέγης

Καθαιρέσεις παλιάς τοιχοποιίας και στέγης

Σκελετός νέας Στέγης

Οικία υπό κατασκευή

Μετά


Συγκρότημα 2 παραδοσιακών κατοικιών

Περιοχή: Μαραθώνα


Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία

Περιοχή: Άνω Σούλι


Παραδοσιακή Πέτρινη κατοικία υπό κατασκευή, προσθήκη κατ´επέκταση & τροποποίηση υφιστάμενου κτίσματος

Περιοχή: Άνω Σούλι, Δήμος Μαραθώνα


Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με εσωτερικό κήπο

Περιοχή: Άνω Σούλι, Μαραθώνα


Παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με εσωτερικό κήπο

Περιοχή: Άνω Σούλι, Μαραθώνα


Αναπαλαίωση πέτρινης κατοικίας