Η μελέτη του περιβάλλοντα χώρου είναι απαιτητή από το πρώτο κιόλας στάδιο εκπόνησης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, διότι μόνο λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται ένα κτίσμα, θα μπορέσει αυτό με τη σειρά του να είναι απόλυτα εναρμονισμένο.

Επίσης κάνοντας μια σωστή μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όχι μόνο δημιουργείς ενδιαφέρουσες γωνιές και πλατώματα, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τον εκάστοτε σχεδιασμό ”καθοδηγείς” & κατευθύνεις το κόσμο στις αντίστοιχες ζώνες του κτιρίου που επιθυμείς… όπως για παράδειγμα στην είσοδό του.

Τέλος η όποια μελέτη γίνεται λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο προσανατολισμός, η θέα, όπως και η μορφολογία του φυσικού εδάφους.


Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε υφιστάμενη οικία

Περιοχή: Φιλοθέη

Πριν

Μετά


Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε υφιστάμενη οικία

Περιοχή: Κάτω Σούλι, Δήμος Μαραθώνα

Πριν

Μετά