Η εταιρεία ΚΑΚΑΡΗ Α.Ε αναλαμβάνει και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Το ΠΕΑ, απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου. (Α, Α+, Β, Γ, Δ, Ε κατηγορία κτλ).
Στο ΠΕΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι  υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα, υφιστάμενα κτίρια έχουν πολλές απώλειες από τα αλουμίνια τους, όπως και από μη επαρκή μόνωση στις τοιχοποιίες τους.  Αλλάζοντας λοιπόν τα αλουμίνια και κάνοντας θερμοπροσόψεις, αυτόματα ανεβαίνει ενεργειακά η κλάση ενός κτιρίου. Δηλαδή το χειμώνα δεν θα κρυώνουμε και το καλοκαίρι δεν θα ζεσταινόμαστε όπως πριν.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητο για την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου, όπως και για τη Μίσθωση ακινήτου.