Με την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών ενός κτιρίου, ακολουθούν οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στοχεύοντας στη δημιουργία ενός αρμονικού κλίματος μέσα στο εκάστοτε κτίριο, μειώνοντας τις απώλειες αλλά παράλληλα αξιοποιώντας τις πλούσιες εναλλακτικές μορφές ενέργειας.